Bloggarkiv

Medlem 2020?

Nu är medlemslistan korrrigerad o åtgärdad för medlemskap som är betald för 2020. Försöker du anmäla / logga in i Mina katter , anmäla till utställning ochinte kommer in? Då kan det bero på att du ännu inte betalt medlemsavgiftenför

Publicerad i För medlemmar, Information till uppfödare