Diplomeringskurs!

Vi tänker ha en diplomeringskurs, sänd gärna vidare till era medlemmar och om de vill gå så kan de anmäla sig enligt nedan. 

  • Första träff  24/10  kl 10.00
  • Plats Valbo, Bäckvägen 4
  • Kostnad inkl test och böcker
  • – Medlem i Gestrica kattklubb 600 kr
  • – Medlem i annan kattklubb 800 kr
  • Anmäl till gek@gestricakattklubb.se så kommer info om inbetalning. 
  • Medlem i annan klubb lämnar även info om stamnamn och medlemsnummer 

Vi beställer testerna vid 1a träffen, då vi även går igenom upplägg, delar ut material mm.
Lättare fika kommer att finnas. Vi har planerat det så att vi hinner skicka in testerna till årets sista rättning.

SVERAK-diplomerad uppfödare  grundkrav du :

– har fyllt 18 år
– är huvud- eller familjemedlem i en 
– har SVERAK-registrerat minst en kattkull 
– har ett stamnamn inregistrerat hos FIFe.
– inte har varit under disciplinära åtgärder (varning/avstängning) inom SVERAK de senaste 24 månaderna.

Publicerad i Nyheter