Medlem 2020?

Nu är medlemslistan korrrigerad o åtgärdad för medlemskap som är betald för 2020.

Försöker du anmäla / logga in i Mina katter , anmäla till utställning och
inte kommer in? Då kan det bero på att du ännu inte betalt medlemsavgiften
för 2020,

Betala in omgående om du skall anmäla, registrera kull, ställa ut…

/Styrelsen

Publicerad i För medlemmar, Information till uppfödare