Medlem?

Det är nytt lösenord till medlemssidan, detta har alla medlemmar fått ut via mail. Några av mailen gick inte fram/kom tillbaka. Vet du med dig att du har bytt mail sedan du blev medlem? Om du har det skicka ett mail till våran kassör som är medlemsansvarig så kan hon ändra. Har du av annan anledning inte fått något mail i veckan, maila då också efter att du sökt igenom alla mappar (Papperskorg och skräp) ifall vi har fel mailadress.

Publicerad i Nyheter