Information för uppfödare

Vi vill påminna er alla som skall registrera kattunge kull att se över alla papper enligt SVERAK´S rekommendationer innan du skickar det vidare till vår avelssekreterare.
Om det inte är komplett o rätt ifyllt så riskerar du att bli av med SVERAK`S diplomering om du är diplomerad uppfödare. Vi bifogar Latkatten från SVERAK´S sida.

Latkatt för registrering av kattkull

Information till Uppfödare om Kattungepaketen från Royal Canin