Info om tv-inspelningen på vår utställning

GEK har försökt att nå SVT för att få ett besked om när det skall sändas från vår Kattutställning i Maj från Göransson Arena. De kan tyvärr inte lämna något besked då de inte vet vem eller i vilket syfte det filmades där. Så att det som flera har fått i besked av teamet som…