Nästa styrelsemöte

Söndagen den 1:a Februari 2015 har Styrelsen sitt nästa möte. Om det är någon medlem som har någon fundering som de vill ska tas upp på mötet kan man kontakta Ordförande Annika Ågren. E-post: gek@gestricakattklubb.se