KLISA – Klubbar i samverkan

KLISA fortsätter sitt samarbete och består av klubbarna Mellansvenska kattklubben (MSK), Västerås kattklubb (VRK), Nerikes kattklubb (NERK), Värmlands kattklubb (VÄK), Dalälvskatten (DÄK) och Gestrica Kattklubb. Tanken är att tillsammans anordna bland annat årlig medlemsträff som tidigare bestått av en helg med olika föreläsningar och aktiviteter.