Klubbens uppfödare

Här presenteras Gestrica kattklubbs uppfödare.

Vi kommer att uppdatera denna sida efter årsskiftet.

OBSERVERA! Enligt §33 i Personuppgiftslagen (PUL) får vi inte lov att presentera några uppfödare utan deras tillstånd. Om du är medlem och vill stå med på listan, skicka ett mail till webmaster@gestricakattklubb.se så lägger vi till er på listan. De uppgifter vi behöver är stamnamn, namn, stad, telefonnr, e-post, webbsida och huruvida du är diplomerad uppfödare inom SVERAK eller ej. Bifoga gärna också en bild!


Bengal

SE* Eirwen’s
Namn: Annsofie Karlsson, Månkarbo
Telefon nr: 070-131 63 24
E-post: Sweet_dreams71@hotmail.com

Hemsida: http://eirwens.com/?_=1583180333566

Devon Rex

SE*Lockande
Maria Mattsson, Valbo
Tel: 073-848 22 88
E-post:maria@hoffen.se

Hemsida: http://www.lockande.nu

Helig birma

 SE*Crinkly & Wild´s
Linda Ahnfeldt, Valbo
Tel: 072-577 09 24
E-post: ahnfeldtlinda@gmail.com
KadkodsSE*KadikodsSandra Lidén, Järbo

Tel: 073-082 73 73

E-post: kadikods@gmail.com

Hemsida: kadikods.zoomin.se

S*SinhTsunKitthas
Diplomerad uppfödareS*SinhTsunKitthas
Marina Hammarberg, SandvikenTel: 026-258107, 073-0652412

E-post: marina@sinhtsunkitthas.se

Hemsida: sinhtsunkitthas.se

 

Maine coon

Kung CoolDiplomerad uppfödareS*Kung Cools
Maria Isaksson, Storvik
Tel: 0290-120 57, 073-654 64 74
Hemsida: kungcools.se
E-post: mariaisaksson71@hotmail.com
Diplomerad uppfödareS*SinhTsunKitthasEn höstdag i Högbo 079
Marina Hammarberg, Sandviken
Tel: 026-258107, 073-0652412E-post: marina@sinhtsunkitthas.seHemsida: sinhtsunkitthas.se

Norsk skogkatt

Diplomerad uppfödareS*Skogsälvanssiv

Siv Rinderud, Tel: 0278-14225

E-post: siv@skogsalvan.se

Hemsida:skogsalvan.se

S*Ayamaras
Ramona Stenborg & Björn Jonsson
Tel: 0702-42 45 29
E-post: ramona@ayamaras.se
Hemsida: ayamaras.se
SE*Ullungens norska skogkatterSE*Ullungen’s

Helena Mårtensson, Edsbyn

Tel: 070- 364 72 21

E-post: helenamartensson@hotmail.com

Hemsida: ullungens.se

Perser

S*Abo Volo'sDiplomerad uppfödareS*Abo Volo’s
Stina Granhammar, Sundsvall
Tel; 060-502057 el 070-270 04 75
E-post: kornicko@hotmail.com
Hemsida: abovolos.se

Sibirisk katt

Diplomerad uppfödare S*Busungarnas1.2 (2)
Susanne Karlsson, JörnTel: 0702124749E-post: sussie@busungarnas.se

Hemsida: busungarnas.se

Klintgårdens
S
Diplomerad uppfödare*Klintgårdens

Annika Ågren, Valbo

Tel:  0708-527 527

E-post: agrenannika@gmail.com

Hemsida: klintgardens.se

SE*Tsarhegens
Eva Elblaus

Tel 0736-560500
e-mail post@tsarhegens.se

Hemsida www.tsarhegens.se

 

 Ragdoll

SE*Liljeklo
Anna Liljebrand, SandvikenTel 070-268 1879
E-post: anna.liljebrand@gmail.com

Hemsidahttp://liljeklo-se.webnode.se

 

 Sphynx

 SE*Crinkly & Wild´s
Linda Ahnfeldt, Valbo
Tel: 072-577 09 24
E-post: ahnfeldtlinda@gmail.com