Utställningslista för vår klubb

Vi planerar att kunna hålla utställningar enligt nedan lista;

22-23 april  2023 på Gävletravet
18-18 maj 2024
10-11 maj 2025
9-10 maj 2026
8-9 maj 2027