Bli medlem

SJÄLVKLART SKA DU BLI MEDLEM I VÅR KLUBB!

I medlemskapet ingår bland annat SVERAKs tidning Våra katter. Du får också all service du behöver för att föda upp och/eller ställa ut dina katter.

Huvudmedlem innebär
– Rösträtt
– Kan föreslås till styrelsepost
– Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
– Registrera kattungar
– Du får SVERAKs medlemstidning ”Våra Katter” 6 nr per år
– Finnas med som uppfödare på hemsidan
– Annonsera om kattungar, omplaceringar och avelshanar på vår facebook-sida
Träffa likasinnade kattintresserade!

Gestrica Kattklubbs egna förmåner:

– Som medlem i klubben kan du vid behov få hyra klubbens chipläsare. Du kan hyra den i maximalt 10 dagar och till en deposition/hyra på 600 kronor, varav 500 kronor lämnas tillbaka vid återlämnandet av chipläsaren. Kontakta Håkan Hägglöf vid behov.
– Du som uppfödare kan ge dina kattungeköpare ett medlemskap till reducerat pris i samband med försäljningen till en kostnad av 225 kronor. Du tar då kontakt med kassören Lisbeth och meddelar henne köparen/köparnas kontaktuppgifter samt betalar in totala medlemsavgiften.

Familjemedlem innebär
– Att det finns en huvudmedlem och familjemedlem på samma folkbokförda adress
– Rösträtt
– Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Klubbsupporter innebär
– Rätt att delta i klubbmöten
– Ej rösträtt

Medlemspriser 

Huvudmedlem (inkl. våra katter) 350 kr
Familjemedlem 100 kr

Introduktionsmedlem (betalas av uppfödare till köpare som vill bli nya medlemmar med huvudmedlemskap) 225 kr (inkl. Våra katter)

Klubbsupporter/stödmedlem 150 kr

Medlemsåret följer kalenderåret, men om du blir medlem efter 1 oktober gäller medlemskapet för nästkommande år.

Såhär blir du medlem:

Betala in medlemsavgiften till Bankgiro 2390417.
Ange: ditt namn, adress, mail och telefonnummer.

..eller endast namn och e-postadress och skicka då e-post till kassören Lisbeth med dina fullständiga uppgifter inkl. namn.

IBAN nummer SE 8380000810349043877365
Vid användning av IBAN nummer så ska alltid bankens BIC anges som är SWEDSESS

Har du frågor om medlemskap? Kontakta Lisbeth i styrelsen!

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!