Bli medlem

Vill du också bli medlem i vår trivsamma kattklubb? I medlemskapet ingår bland annat Sveraks tidning Våra katter. Du får också all service du behöver för att föda upp och/eller ställa ut dina katter.

Medlemspriser 2018
Huvudmedlem 350:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 150:-

Du blir medlem genom att betala in aktuell avgift på bankgironr 239-0417. Sker inträde senare än 30 september gäller ditt medlemskap även följande år.
Uppge vad betalningen avser samt ditt namn och adress, telefonnummer och ev. e-postadress. Om du inte får plats med alla uppgifter vid betalning, skicka e-post till kassören med dina fullständiga uppgifter.

Är du uppfödare och vill finnas med på hemsidan, skicka ett e-mail med uppgifter till webmaster.

IBAN nummer SE 8380000810349043877365
Vid användning av IBAN nummer så ska alltid bankens BIC anges som är SWEDSESS

Har du frågor? Hör av dig till någon i styrelsen.

Huvudmedlem innebär
Rösträtt
Kan föreslås till styrelsepost
Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
Registrera kattungar
SVERAKs medlemstidning ”Våra Katter” 6 nr per år
Finnas med som uppfödare på hemsidan
Annonsera om kattungar, omplaceringar och avelshanar på hemsidan
Träffa likasinnade kattintresserade!

Familjemedlem innebär
Att det finns en huvudmedlem och familjemedlem på samma folkbokförda adress
Rösträtt
Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Stödmedlem innebär
Rätt att delta i klubbmöten
Ej rösträtt