Bloggarkiv

Medlem 2020?

Nu är medlemslistan korrrigerad o åtgärdad för medlemskap som är betald för 2020. Försöker du anmäla / logga in i Mina katter , anmäla till utställning ochinte kommer in? Då kan det bero på att du ännu inte betalt medlemsavgiftenför

Publicerad i För medlemmar, Information till uppfödare

Valberedningen

Vi söker personer som vill ingå i vår styrelse från årsmötet 2020. Vi är alla en del av klubben och klubben behöver oss alla för att kunna utvecklas och gå framåt. Är du intresserad av att vara med och påverka

Publicerad i För medlemmar, Nyheter