Utställningslista för vår klubb

 

 

 

 

Vi planerar att kunna hålla utställningar enligt nedan lista;

4-5 juni 2022
20-21 maj 2023
18-18 maj 2024
10-11 maj 2025
9-10 maj 2026
8-9 maj 2027