Utställningslista för vår klubb

Vi planerar att kunna hålla utställningar enligt nedan lista;

Våra utställningar kommer att vara på Gävle Travet, det betyder att vi inte kan bekräfta ngt datum innan november varje år, då det är först där travbanorna vet när de får sina V75 lopp, Så var beredda på att datumen kan justeras i slutet av varje år.

22-23 april  2023 på Gävletravet
18-18 maj 2024 på Gävletravet
10-11 maj 2025 på Gävletravet
9-10 maj 2026 på Gävletravet
8-9 maj 2027på Gävletravet