Uppfödning

Är du huvudmedlem i vår kattklubb så får du vara med på vår uppfödarsida. Även medlemmar utan stamnamn, men som har hemsida får naturligtvis vara med.
Skicka ett e-mail till webmaster med dina uppfödaruppgifter.

SVERAK-diplomerade uppfödare
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Diplomerade uppfödare får rätten att publicera loggan på sin hemsida. I sammanställningen över Gestrica Kattklubbs uppfödare ser du vilka uppfödare som är diplomerade.

Här kan du läsa mer om uppfödardiplomering på SVERAKs hemsida. SVERAK utbildar just nu nya inom UPPFÖDARETTAN, denna kommer att finnas möjlighet att gå under hösten/vintern 2022