Uppfödning

BirmabebisarÄr du huvudmedlem i GEK så får du vara med på uppfödarsidan. Även medlemmar utan stamnamn, men som har hemsida får naturligtvis vara med. Skicka ett e-mail till webmaster.

SVERAK-diplomerade uppfödare
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring – för kattköpare likväl som för uppfödaren. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Diplomerade uppfödare får rätten att publicera loggan på sin hemsida. I sammanställningen över GEK:s uppfödare ser du vilka uppfödare som är diplomerade.

Här kan du läsa mer om uppfödardiplomering: Sverak

Klubbens uppfödare

Väntade kullar

Avelshanar

Kattungar till Salu