Klubbens uppfödare

Här presenteras Gestrica kattklubbs uppfödare.

Vi kommer att uppdatera denna sida under vecka 30. Stämmer inte dina uppgifter? Vill du ha en ny mail? Maila till webmaster senast onsdag v 30.

OBSERVERA! Enligt §33 i Personuppgiftslagen (PUL) får vi inte lov att presentera några uppfödare utan deras tillstånd. Om du är medlem och vill stå med på listan, skicka ett mail till webmaster@gestricakattklubb.se så lägger vi till er på listan. De uppgifter vi behöver är stamnamn, namn, stad, telefonnr, e-post, webbsida och huruvida du är diplomerad uppfödare inom SVERAK eller ej. Bifoga gärna också en bild!


Bengal

SE* Eirwen’s
Namn: Annsofie Karlsson, Månkarbo
Telefon nr: 070-131 63 24
E-post: Sweet_dreams71@hotmail.com

Hemsida: http://eirwens.com/?_=1583180333566

Devon Rex

SE*Lockande
Maria Mattsson, Valbo
Tel: 073-848 22 88
E-post:maria@hoffen.sehttp://www.lockande.nu

Helig birma

 SE*Crinkly & Wild´s
Linda Ahnfeldt, Valbo
Tel: 072-577 09 24
E-post: ahnfeldtlinda@gmail.com
KadkodsSE*KadikodsSandra Lidén, Järbo

Tel: 073-082 73 73

E-post: kadikods@gmail.com

Hemsida: kadikods.zoomin.se

S*SinhTsunKitthas
Diplomerad uppfödareS*SinhTsunKitthas
Marina Hammarberg, SandvikenTel: 026-258107, 073-0652412

E-post: marina@sinhtsunkitthas.se

Hemsida: sinhtsunkitthas.se

 

Maine coon

Kung CoolDiplomerad uppfödareS*Kung Cools
Maria Isaksson, Storvik
Tel: 0290-120 57, 073-654 64 74
Hemsida: kungcools.se
E-post: mariaisaksson71@hotmail.com
Diplomerad uppfödareS*SinhTsunKitthasEn höstdag i Högbo 079
Marina Hammarberg, Sandviken
Tel: 026-258107, 073-0652412E-post: marina@sinhtsunkitthas.seHemsida: sinhtsunkitthas.se

Norsk skogkatt

Diplomerad uppfödareS*Skogsälvanssiv

Siv Rinderud, Tel: 0278-14225

E-post: siv@skogsalvan.se

Hemsida:skogsalvan.se

S*Ayamaras
Ramona Stenborg & Björn Jonsson
Tel: 0702-42 45 29
E-post: ramona@ayamaras.se
Hemsida: ayamaras.se
SE*Ullungens norska skogkatterSE*Ullungen’s

Helena Mårtensson, Edsbyn

Tel: 070- 364 72 21

E-post: helenamartensson@hotmail.com

Hemsida: ullungens.se

Perser

S*Abo Volo'sDiplomerad uppfödareS*Abo Volo’s
Stina Granhammar, Sundsvall
Tel; 060-502057 el 070-270 04 75
E-post: kornicko@hotmail.com
Hemsida: abovolos.se

Sibirisk katt

Diplomerad uppfödare S*Busungarnas1.2 (2)
Susanne Karlsson, JörnTel: 0702124749E-post: sussie@busungarnas.se

Hemsida: busungarnas.se

Klintgårdens
S
Diplomerad uppfödare*Klintgårdens

Annika Ågren, Valbo

Tel:  0708-527 527

E-post: agrenannika@gmail.com

Hemsida: klintgardens.se

SE*Tsarhegens
Eva Elblaus

Tel 0736-560500
e-mail post@tsarhegens.se

Hemsida www.tsarhegens.se

 

 Ragdoll

SE*Liljeklo
Anna Liljebrand, SandvikenTel 070-268 1879
E-post: anna.liljebrand@gmail.com

Hemsidahttp://liljeklo-se.webnode.se

 

 Sphynx

 SE*Crinkly & Wild´s
Linda Ahnfeldt, Valbo
Tel: 072-577 09 24
E-post: ahnfeldtlinda@gmail.com