ID-registret

Vi vill påminna om att det är kostnadsfritt för medlemmar att registrera sina
huskatter i SVERAKs ID-register vilket man med fördel kan göra via Mina Katter. Länk HÄR!